Yhteystiedot

Anna-Liisa Tarvainen, Taideterapeutti MA
Vastaanotto:
Heinätori 5 as.1
33230 Tampere
Ajanvaraus:
040-524 6425
anna_liisa_tarvainen@hotmail.com

Sisältölaatikko

Ohjattua maalausta 2024:
joka toinen lauantai ja torstai 10-12. Vaihtelevasti myös perjantaina ja sunnuntaina 14-16.
Maalausta eri tekniikoilla, 30e/kerta.

Uusimmat kuvat

saturnus
valoterapia-sessio
kupari-sin.
mvvt-yhdistyksen_hallitus
laikku_esitelma776.jpeg_
ss1
ss
kukka2

Nukketeatterikurssit

Varhaiskasvattajille, opettajille, kaikille lasten kanssa työskenteleville järjestän 2-3 päivää kestäviä nukketeatterikursseja. Kurssin työskentelyn pohjana on  osallistujien valitsemat tekstit - runot, laulut, pienet tarinat tai sadut, joita työstetään yhdessä näyttämölle.  Luovuutta herätellään taiteellisen työskentelyn avulla ja aiheita lähestytään eri suunnilta:  

- keskittyminen ja luovaan tilan avautuminen mielikuvaharjoitusten avulla

- aistien  herkistäminen erilaisin harjoituksin

- tekstien syväkuuntelu ja analysointi myös tunteiden kautta

- aiheen nostattamien ajatusten ja tunteiden muuttaminen  väreiksi ja muodoiksi 

- 'kuunnellaan', miten eri materiaalit ’puhuvat’  ja miten ne sopivat aiheeseen

 Osallistujat ovat kokeneet tämänlaatuisen työskentelyn vapauttavana ja jopa terapeuttisena itselleen. Pikku esityksistä on tullut hyvin ilmeikkäitä, niissä on uskallettu käyttää persoonallisia ilmaisumuotoja ja erilaisten tekniikkojen yhdistelmiä.

Jos olet haaveillut joskus tekeväsi oman nukketeatteriesityksen, tässä mainio alkupotku työllesi. Harrastajateattereille oiva keino päästä nopeasti alkuun uuden esityksen tekemisessä.

Sadutuksesta nukketeatteriksi -kurssi

Varhaiskasvattajille, opettajille, kaikille lasten kanssa työskenteleville tarkoitettu 1-2 päivää kestävä kurssi, jolla harjoitellaan sadutusta ja valmistetaan nukketeatteriesityksiä sadutuksesta syntyneiden tekstien pohjalta.

Nukketeatterin terapeuttinen voima             

”Vain leikkiessään ihminen on ihminen sanan täydessä merkityksessä.”  (Schiller)

 Leikkiminen on välttämätöntä lapsen kehitykselle tahtirahat.jpg- ja erittäin tärkeää myös aikuiselle. Nukketeatterissa ja nuken kanssa leikkiessä ihminen palaa alkuperäisen leikin juurille. Katsoja/leikkijä samastuu tiedostamattaan nukkeen ja nuken kautta hän kokee ja elää asioita alitajuisella tasolla. Asiat, jotka suoraan kohdattuna olisivat liian rankkoja kestää, pystytään käsittelemään ulkoisten objektien kautta. Esim. kun lapset leikkivät nukella, he antavat sille erilaisia rooleja ja tehtäviä, ja samalla leikkivät ulos asioita ja tunteita, jotka sillä hetkellä ovat heille tärkeitä. Nukke auttaa avautumaan ja purkamaan sisäisiä tukoksia.

Nukketeatteriesitystä katsoessaan normaalikin lapsi on kuin sisimpään asti avoin. Esityksen jälkeen hän tulee tervehtimään nukkea, puristaa pikkuruista kättä ja katsoo nukkea vakavana silmiin, kun vastaa tämän puheeseen. Nukkea käsittelevää näyttelijää lapsi tuskin huomaa, nukke on lapselle mielenkiintoisempi ja merkittävämpi. Nukkea on turvallista lähestyä, se ei vaadi mitään, ei rypistele kulmiaan tai huuda, ei edes liiku itsestään. Sillä ei ole voimakasta omaa energiakenttää, jota lapsen olisi vaikea kohdata sen ylivoimaisuuden takia. Yleensä nukke on pienempi kuin lapsi, joten se ei pelota, vaan on lapsen kontrollissa. Lapsen on helppo kohdata nukke ja kommunikoida sen kanssa, sillä kohtaaminen tapahtuu lapsen ehdoilla. Nukketeatterin avulla on mahdollista luoda turvallinen ilmapiiri, jossa lapsi voi rentoutua ja luottamuksellisesti avautua yhteiselle leikille.

Autististen lasten kanssa vuosikymmeniä työskennelleet keskieurooppalaiset tohtorit Weihs ja König ovat todenneet, että nukketeatterilla on ainutlaatuinen voima vetää autistisia lapsia ulos heidän eristäytyneisyydestään.

 Hoidollisessa nukketeatterissa pyritään herkistämään aisteja, tasapainottamaan tunteita ja kehittämään mielikuvitusta. Taiteellinen työ, leikki muiden kanssa, musiikki, tarinat ja sadut, ruokkivat sielua ja kehittävät tervettä minäkuvaa.                                         

Kuva esityksestä Tähtirahat (Grimm)